Історія
Склад
Друга вища освіта
Підвищення кваліфікації
Військова підготовка
Автошкола
IELTS
Менеджмент ОСББ
Конференції
Науковий журнал "Економіка сьогодення"
Контакти

 

КУРСИ ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ
на базі ВАШОГО навчального закладу

          

ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД УКООПСПІЛКИ
“ПОЛТАВСЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ ЕКОНОМІКИ І ТОРГІВЛІ”
(відповідно до Витягу ВО №00123-012301 від 13.05.2017 р. з Єдиної державної електронної бази з питань освіти щодо здійснення освітньої діяльності закладу освіти у сфері вищої освіти Вищого навчального закладу Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі»)

Міжгалузевий інститут підвищення кваліфікації
та перепідготовки спеціалістів

«Навчання в епоху змін»

 • Інформаційне суспільство та парадигма безперервного навчання в епоху змін.
 • Новітні інноваційні підходи до навчання в глобалізаційному  освітньому  просторі.
 • Методи розвитку компетенцій з навчальних дисциплін.
 • Застосування сучасних  дистанційних технологій  навчання у вищій школі.
 • Модульні технології вивчення дисципліни.

Автор курсів – Нестуля Світлана Іванівна, кандидат історичних наук, доцент кафедри управління персоналом та економіки праці, керівник центру дослідження лідерства.

 

«Викладачі-тьютори (організатори)  дистанційного навчання ВНЗ III-IV рівнів акредитації». 

 • Відкрита освіта.
 • Навчальний процес на засадах дистанційного навчання (ДН).
 • Психолого-педагогічні аспекти дистанційного навчання (ДН) у вищій школі (ВШ).
 • Роль тьютора у модульних технологіях навчання.
 • Організація тьютором дослідницького навчання.
 • Роль тьютора в інтерактивних технологіях навчання.
 • Технології інтенсивного електронного навчання.
 • Проектування тьютором сучасних технологій навчання

«Методика викладання дисциплін у вищій школі»

 • Освітня європейська інтеграція.
 • Організація навчального процесу в системі підготовки фахівців.
 • Методичні основи викладання навчальних дисциплін.
 • Методологічні основи активізації навчального процесу.

«Новітні інноваційні технології у вищій школі»*

 • Виникнення і розвиток сучасних технологій навчання у вищій школі.
 • Інформаційні технології навчання.
 • Технології дистанційного навчання.
 • Модульні технології вивчення дисциплін.
 • Сучасна освітня ситуація і ефективне навчання лідерству в сучасній вищій школі.

* можлива дистанційна форма навчання
«Педагогіка вищої школи»

 • Основні засади педагогіки вищої школи.
 • Освітні технології як системна категорія.
 • Традиційні та інноваційні технології навчання у сучасній вищій школі.
 • Процес, шляхи та засоби виховання студентської молоді.

Автор курсів – Стрельніков Віктор Юрійович, доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри педагогіки та суспільних наук, керівник наукової школи з проектування навчально-виховних систем у вищій школі.

 

«Майстерність педагогічного спілкування»

 • Педагогічна майстерність та шляхи її формування.
 • Актуальність проблеми діалогічного педагогічного спілкування в умовах гуманізації і демократизації освіти.
 • Педагогічна техніка.
 • Педагогічний такт.
 • Педагогічні конфлікти і шляхи їх подолання.

Автор курсів – Тодорова Ірина Степанівна, кандидат психологічних наук, доцент кафедри педагогіки та суспільних наук.

 

«Інформаційні технології у педагогічній діяльності»

 • Інформаційні технології в управлінні навчальним процесом.
 • Інформаційні технології в організації навчальних занять з дисципліни.
 • Інформаційні технології для фахових задач.

Автор курсів – Наливайко Наталія Яківна, викладач кафедри документознавства та інформаційної діяльності в економічних системах.

 

Закінчивши курси, слухач одержує свідоцтво про підвищення кваліфікації державного зразка (за умови успішного оволодіння змістом навчально-тематичного плану на 108 годин.).

Вартість навчання одного слухача станом на 1 вересня 2017 р. 750 грн. Наші платіжні реквізити: код ЄДРПОУ 01597997, р/р 26003500152765 в ПАТ “КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК”, МФО 300614.

Телефон/ факс: (05322) 2-09-75.

E-mail: mipk@uccu.org.ua