ДОВГОСТРОКОВІ КУРСИ ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ

          

Міжгалузевий інститут підвищення кваліфікації та перепідготовки спеціалістів

пропонує освітянам 
навчання на курсах підвищення кваліфікації
за наступними програмами:

 

«ВИКОРИСТАННЯ ІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНІКАТИВНИХ ТЕХНОЛОГІЙ»

Детальніше...

          

«ІННОВАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ НАВЧАННЯ У ВИЩІЙ ШКОЛІ»

Детальніше...

          

«РОЗВИТОК ПРОФЕСІЙНИХ КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ СУЧАСНОГО ПЕДАГОГА. КЛЮЧОВІ КОМПЕТЕНТНОСТІ XXI СТОЛІТТЯ»

Детальніше...

          

«ІННОВАЦІЙНІ МЕТОДИКИ ВИКЛАДАННЯ У ВИЩІЙ ШКОЛІ: НОВІТНЄ В ЄВРОПЕЙСЬКІЙ ТА СВІТОВІЙ ПРАКТИЦІ»

Детальніше...

          

«ПЕДАГОГ-ЛІДЕР: ІННОВАЦІЙНІ ПІДХОДИ ДО ОСВІТНЬОЇ ДІЯЛЬНОСТІ»

Детальніше...

          

«ІННОВАЦІЙНІ МЕТОДИ НАВЧАННЯ»

Детальніше...

          

«ІННОВАЦІЇ В ПЕДАГОГІЧНОМУ ПРОЦЕСІ ВИЩОЇ ШКОЛИ»

Детальніше...

          

«ОРГАНІЗАЦІЯ ПЕДАГОГІЧНОЇ ТА НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНОЇ РОБОТИ У ЗАКЛАДІ ОСВІТИ»

Детальніше...

          

 «ОСНОВИ ПРОФЕСІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ СУЧАСНОГО ВИКЛАДАЧА»

Детальніше...

          

«СУЧАСНІ ІНТЕРАКТИВНІ МЕТОДИ НАВЧАННЯ»

Детальніше...

          

«ТРЕНІНГОВІ ТЕХНОЛОГІЇ В НАВЧАННІ»

Детальніше...

          

«ВИКОРИСТАННЯ ВІРТУАЛЬНОГО НАВЧАЛЬНОГО СЕРЕДОВИЩА MOODLE У СУЧАСНІЙ ДИСТАНЦІЙНІЙ ОСВІТІ»

Детальніше...