Історія
Склад
Друга вища освіта
Підвищення кваліфікації
Військова підготовка
Автошкола
IELTS
Менеджмент ОСББ
Конференції
Науковий журнал "Економіка сьогодення"
Контакти

 

КУРСИ ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ БІБЛІОТЕКАРІВ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ

          

ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД УКООПСПІЛКИ
“ПОЛТАВСЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ ЕКОНОМІКИ І ТОРГІВЛІ”

(відповідно до Витягу ВО №00123-012301 від 13.05.2017 р. з Єдиної державної електронної бази з питань освіти щодо здійснення освітньої діяльності закладу освіти у сфері вищої освіти Вищого навчального закладу Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі»)

Міжгалузевий інститут підвищення кваліфікації
та перепідготовки спеціалістів

Запрошуємо на курси підвищення кваліфікації бібліотекарів за програмою:

Інноваційна діяльність бібліотек навчальних закладів із забезпечення інформаційних потреб користувачів

  • удосконалення або засвоєння нових бібліотечних послуг та розширення їх асортименту;
  • удосконалення методів управління бібліотекою, організаційних соціальних аспектів управлінської діяльності;
  • модернізація бібліотечних технологічних процесів, впровадження автоматизованих бібліотечних технологій;
  • реалізація інновацій в довідково-бібліографічному та інформаційному обслуговуванні користувачів.

Автори курсів – Іванова Валентина Василівна, доктор економічних наук, професор;
Науменко Ірина Олександрівна, зав. інформаційно-бібліографічного відділом бібліотеки університету.

Бібліотека університету заснована у 1968 році. Зараз її фонд налічує 421189 примірників українською, російською, англійською, німецькою, французькою мовами, серед них: 369650 книг, 15769 періодичних та інформаційних видань, 2703 – на магнітних носіях, 8502 зарубіжних видань.

Бібліотечний фонд – багатогалузевий: комплектується літературою з фінансів і обліку, економіки і менеджменту, товарознавства і комерційної справи, технології громадського харчування, технології зберігання і переробки плодів та овочів, суспільних наук, іноземних мов, економічної кібернетики, соціальної інформатики, ресторанної та готельної справи, управління персоналом та економіки праці.

Бібліотека комп’ютеризована, має електронний каталог (більше 220 тис. записів), 53 баз даних, що створені бібліотекою, фонд повнотекстових документів електронної бібліотеки (понад 31027 електронних гіпертекстових документа). В бібліотеці функціонує електронний читальний зал на 50 робочих місць з доступом до ресурсів власної електронної бібліотеки і світових бібліотечних джерел (через глобальну мережу Internet). У бібліотеці університету у 2009 р. створений структурний підрозділ - медіатека. Медіатека надає доступ до аудіо та відеоматеріалів, оброблених і адаптованих бібліотекою, які призначені для використання викладачами та студентами в навчанні, навчально-методичній діяльності та наукових дослідженнях.

Закінчивши курси Ви одержуєте свідоцтво про підвищення кваліфікації державного зразка.

Наші платіжні реквізити: 

код ЄДРПОУ 01597997, р/р 26003500152765 в ПАТ “КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК”, МФО 300614. Отримувач: Вищий навчальний заклад Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі»
Призначення платежу: «За підвищення кваліфікації, ПІП»

Заявки подавати в Міжгалузевий інститут підвищення кваліфікації та перепідготовки спеціалістів
36014, м. Полтава, вул. Коваля, 3
Тел./Факс +38 (05322) 2-09-75